Vai Tooway™ pieslēgumam es varu izmantot esošo TV satelītantenu (šķīvi)?

Nē, Tooway pieslēgumam nepieciešama specifiska satelītantena un LNB satelīta galviņas vietā tiek izmantota īpaša uztveršanas/raidīšanas iekārta.