Vai es šo sistēmu varu instalēt pats?

Mēs iesakām instalācijas darbus uzticēt mūsu pārstāvim – atbilstoši apmācītam speciālistam. Protams, Jūs varat instalēt sistēmu pats, ja ļoti precīzi un uzmanīgi sekojiet instalācijas pamācības norādēm par antenas montāžu un orientēšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš antenas orentēšanas procesam. Šī antena jānoorientē daudz precīzāk, nekā antenas, kuras paredzētas TV signāla uztveršanai. Ieteicams ir izmantot profesionālos mērinstrumentus satelīta signāla noteikšanai.