Vai ar Tooway™ iespējams izmantot Triple-Play pakalpojumus?

Jā. Tomēr, tas ir atkarīgs no konkrētā pakalpojuma piedāvātāja. Ar Tooway™ uztvērējiekārtai blakus papildus uzstādītu LNB, antena spēj uztvert arī TV signālu.Tas attiecas gan uz bezmaksas, gan maksas TV kanāliem.