Kas ir Volume Booster un kā tas darbojas?

Ir reizes, kad Jums nepieciešams papildus apjoms (piemēram, ja Jūsu tarifa datu limits tuvojas beigu līmenim, bet vēlaties veikt apjomīgu Windows atjaunināšanu). Mēs piedāvājam atsevišķu apildus apjoma paketi Volume Booster 1 GB apmērā, lai Jūs varētu turpināt lietot ToowayTM servisus pilnā apmērā kad vien vēlaties. Šis papildus apjoms tiek pieslēgts pēc Jūsu iesnieguma un darbojas konkrētajā abonēšanas intervāla laikā. Papildus maksa tiek iekļauta tekošā abonēšanas rēķinā. Nākošajā mēnesī Jums atkal būs iespēja lietot Tooway ierastajā apjomā.

Neizmantotais Volume Booster datu apjoms saglabājas un tiek aktivizēts nākošajā reizē kad patērēts tarifa mēneša datu apjoms.