Kas apkalpo Tooway™ platformu?

Tooway™ tīkla platformu un vadību pārrauga SkyPark Teleport Turīnā (Itālija) un Eutelsat meitas uzņēmums Skylogic. Skylogic šim nolūkam nodarbina 50 līdzstrādniekus un apkalpo 14 hubus, kuri kopā izmanto astoņus Eutelsat satelītus. Atsevišķs uzņēmuma departaments pārrauga un vada Tooway™ tehnoloģiju darbību un rūpējas par piedāvātā pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. 10 savstarpēji savienotas zemes stacijas nodrošina pakalpojuma nepārtrauktu darbību.