Cik stabils ir Tooway™ pakalpojums sliktos laika apstākļos?

Vēl nesenā pagātnē laika apstākļi tika uzskatīti par potenciālu apdraudējumu satelītkomunikācijām. Patiešām, signāla pārraidīšanu laika apstākļi iespaidoja tik ļoti, ka radās grūtības nodrošināt kvalitatīvu datu pārraidi. Tomēr, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, mūsdienās laika apstākļi vairs neiespaido šo komunikāciju norisi. Lietus apstākļos Tooway™ automātiski reaģē uz izmaiņām pārridīto datu intensitātē un adaptīvajās datu kodēšanas tehnoloģijās (Adaptive Coding and Modulation – ACM). Tādējādi tiek novērsti potenciāli pārtraukumi un optimizēta izmantojamā satelīta transpondera joslas platums. Pateicoties šiem risinājumiem, Tooway™ ir daudz stabilāks par visām citām Eiropā piedāvātajām divvirzienu komunikāciju satelītu sistēmām.