FAP (Fair Access Policy) jeb Godīgas Piekļuves Politika

Datu apjoms tiek aprēķināts viena abonēšanas cikla ietvaros skaitot no aktivizēšanas datuma (piem., ja iekārta aktivizēta 14.jūnijā, patērētais apjoms tiks uzskaitīts līdz
13.jūlija 23:59).

1 stundas datu patēriņa aprēķins tiek veikts analogi mēneša abonēšnas cikla FAP aprēķinam, aprēķinot patēriņu laika intervālā par pēdējo vienu stundu.

Ja minētajā laika intervālā datu patēriņš (lejuplāde un augšuplāde) ir pārsniedzis FAP robežu konkrētajam tarifam, pieslēguma ātrums tiek ierobežots līdz tabulā uzrādītajai vērtībai. Šis ierobežojums ir spēkā līdz jauna abonēšanas cikla sākumam.

FAP